Retransmisja Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców

Zapraszamy wszystkich miłośników SUMO do obejrzenia retransmisji z Mistrzostw Polski SUMO Seniorów i Młodzieżowców, które odbyły się w niedzielę 6 kwietnia 2014 roku w Warszawie.

Czytaj dalej »

Mistrzostwa Europy seniorów i młodzieżowców w Polsce

W związku z zaistniałą sytuacją na Krymie ( UKR) Polski Związek Sumo został poproszony przez Europejską Federację Sumo o zorganizowanie w trybie awaryjnym Mistrzostwa Europy seniorów i młodzieżowców w Warszawie w dniach 25-27 kwietnia b.r.

Czytaj dalej »

Kurs instruktorów sumo

Zainteresowane osoby i Kluby zrzeszone w Polskim Związku Sumo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 41 Polski Związek Sumo organizuje kurs instruktorski w sporcie sumo, którego ukończenie upoważniać będzie do prowadzenia szkolenia sportowego i udziału szkolonych zawodników w systemie zawodów PZSUMO, w tym w systemie sportu młodzieżowego.

Czytaj dalej »

FotoKalendarz Polskiego Związku Sumo na 2014 do samodzielnego wydruku

FotoKalendarz Polskiego Związku Sumo na 2014 do samodzielnego wydruku czarno-białego : LINK

Zaproszenie na Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZSUMO

Członkowie Polskiego Związku Sumo
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
wg wykazu
Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Sumo ( § 40 pkt. 1 i § 30 pkt. 7 )Zarząd Związku uchwałą z dnia 06.11.2013 zwołuje Zwyczajny Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Sumo celem rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Związku za 2012 rok ocenionego uprzednio przez biegłego rewidenta.
Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z §35 odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 roku w Warszawie w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym przy ul. Odrębnej 4 o godz. 18:00 w pierwszym terminie lub w przypadku braku statutowej frekwencji o godz. 18:15 w drugim terminie, zgodnie z § 30 pkt.9 i wg po zatwierdzeniu przez Zjazd, porządku obrad:

Czytaj dalej »

Wyniki

Wyniki Pucharu Polski Młodzieży i zawodów dzieci w ramach Grand Prix Mazowsza, Falenica 27-28.09.2013

Czytaj dalej »